หน้าแรก ข่าวสาร

News & Activities

19 กุมภาพันธ์ 2564

ความไว้วางใจของคู่ค้า

บริษัท เรนโบว์ปริ้นติ้ง จำกัด
ขอขอบคุณ บริษัท SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  
ที่ให้ความไว้วางใจในการต่อสัญญา และเป็นพันธมิตรที่ดีมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2564

สุขสันต์วันตรุษจีน 2564

บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด ได้แจกอั่งเปาให้กับพนักงานทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน

อ่านต่อ
23 ธันวาคม 2563

มาตรการป้องกัน COVID-19

บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด มีความตระหนัก จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะ และได้มีมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ
7 พฤศจิกายน 2563

อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
24 มิถุนายน. 2563

อบรมหลักสูตร GMP Codex

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม GMP Codex เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน

อ่านต่อ
Scroll To Top