หน้าแรก ข่าวสาร

อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 และ 14001:2015


7 พฤษจิกายน 2563

การสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ
เป็นสิ่งที่บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัทได้จัดการอบรม ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน
และสามารถนำมาปฏิบัติภายในองค์กรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Scroll To Top