หน้าแรก ข่าวสาร

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562


7 พฤษจิกายน 2563

บ.เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และ บ.ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด
ได้ตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน

จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานประจำปี 2562
เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้รับการตรวจเช็คสุขภาพอย่างทั่วถึง

Scroll To Top