หน้าแรก ข่าวสาร

อบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


7 พฤษจิกายน 2563

การสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ
เป็นสิ่งที่บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 
ในวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับกฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้
ภายในองค์กรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด

Scroll To Top