หน้าแรก ข่าวสาร

อบรมหลักสูตร GMP Codex


7 พฤษจิกายน 2563

การสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ
เป็นสิ่งที่บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางบริษัทได้จัดการอบรม GMP Codex
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน
และสามารถนำมาปฏิบัติภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Scroll To Top