หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

Rainbow Printing Co., Ltd. (Chachoengsao Branch)

วิสัยทัศน์


ตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์ของคุณ

ภาพรวมของ บริษัท


เรามีบริษัทในเครือ 2 บริษัท รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ครบวงจร เรามีเครื่องจักรพิมพ์ที่ทันสมัย และสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างดี

ปัจจุบัน บริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรพิมพ์จากต่างประเทศจำนวนเหลายเครื่อง เพื่อขยายกิจการเพิ่มขึ้นให้อยู่ในระดับแถวหน้าของ Asean เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและการใช้งานที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 และมาตรฐานระบบ ISO 14001:2015


สวัสดิการของบริษัท

 1. เงินพิเศษต่างๆ อาทิ ค่าฝีมือ, ค่าประสบการณ์ในการทำงาน, ค่าอายุงาน เป็นต้น
 2. เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 3. เบี้ยขยัน
 4. โบนัสประจำปี
 5. ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. พักร้อนประจำปี
 8. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, ท่องเที่ยว, และกีฬาสีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บริษัทในเครือ
 9. จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทสวัสดิการอื่นๆ

 1. มีการแต่งตั้งตัวแทน คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อดูแลพนักงานได้ทั่วถึง และให้สิทธิพิเศษ ในการยื่นเรื่องหรือนำเสนอสิ่งดีๆให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ
 2. ระบบความปลอดภัยในการทำงาน จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน
 3. ใช้หลักการทำงาน 5 ส. ในบริษัทเพื่อความสะอาดและการจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย

Scroll To Top