หน้าแรก CSR

Mr.Box ใจดี ฉีดวัคซีนให้พนักงาน 300+ คน ป้องกัน Covid-19


9 กรกฏาคม 2564

Rainbow Printing Co.,Ltd & Leader Label Co.,Ltd  สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พนักงานรับการฉีดวัคซีนแล้ว 100%  เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและสังคม

     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด
มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

     ซึ่งทางบริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ครบ 100% เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
 
                                              โรงงาน ปลอดเชื้อปลอดภัย พนักงานร่วมใจป้องกัน ลูกค้าไว้วางใจเราScroll To Top