หน้าแรก สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์พิเศษต่าง ๆ

Amulette de Cartier long necklace

ราคาเริ่มต้น 1 บาทต่อชิ้น

ขั้นต่ำ 5000 ชิ้น

(ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ)

ใบเสนอราคา

สติ๊กเกอร์พิเศษต่าง ๆ ของเรานั้น คือ สติ๊กเกอร์ช่วยป้องกันการปลอมแปลง และการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์

• ทำให้ผู้บริโภคสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แท้และผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ
• ช่วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์
• ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

ดาวน์โหลด เทมเพลต

Scroll To Top