หน้าแรก

คำถามที่พบบ่อย


1.ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอราคากล่อง
1. ชนิดกระดาษ, แกรมกระดาษ
กรณีเป็นกล่องลูกฟูก : ขนาดลอนลูกฟูก, สเปคลอนลูกฟูก (ถ้ามี)
2. รูปแบบกล่อง
3. ขนาด กว้าง x ยาว x สูง
4. การเคลือบ และเทคนิคงานพิมพ์อื่นๆ ที่ต้องการ
5. จำนวนที่ต้องการขอราคา,สถานที่ส่งสินค้า
6. กำหนด ค่า BCT และ BURSTING หรือไม่
2.ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอราคาสติ๊กเกอร์
1. สเป็คสติ๊กเกอร์
2. ขนาด
3. จำนวนสี
4. จำนวน และ หน่วย ของออเดอร์
5. ความถี่ในการสั่งซื้อ /ต่อไตรมาส
6. ตัวอย่างงานที่จะพิมพ์ (ในกรณีที่มี)
7. สถานที่จัดส่งสติ๊กเกอร์
Scroll To Top